Polish (Poland)English (United Kingdom)
Wskazania
Suche kapiele w dwutlenku wegla (CO2)
 • zaburzenia krążenia w peryferyjnych naczyniach tętniczych
 • choroby układu krążenia
 • schorzenia reumatyczne
 • oparzenia
 • odmrożenia
 • owrzodzenia podudzia
 • hipo- i hipertonia
 • gangreny cukrzycowe, arteriosklerotyczne, naczyniokurczowe
 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.003 seconds, 0.26 MB
Application afterInitialise: 0.102 seconds, 3.52 MB
Application afterRoute: 0.175 seconds, 5.34 MB
Application afterDispatch: 0.279 seconds, 8.23 MB
Application afterRender: 0.419 seconds, 9.34 MB

Zużycie pamięci

9888804

Zapytań do bazy danych: 18

 1. SELECT *
    FROM jos_languages
    WHERE active=1
    ORDER BY ordering
 2. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 3. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.value, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(2,34,6,14,43,61,73,7,16,39,44,1,41,59,8,26,56,63,9,64,10,28,11,30,69,45,71,53,72,65,67,68,15,17,27,29,31,35,36,37,38,54,40,42,57)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 4. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 40)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 5. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 24
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2016-09-30 20:17:57' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2016-09-30 20:17:57' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 6. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.value, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(24)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 7. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.value, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(24)
     
    AND jf_content.reference_table='users'
 8. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='24'
 9. SELECT created_by, sectionid, catid
    FROM jos_content
    WHERE id='24'
 10. SELECT count(*)
    FROM jos_attachments
    WHERE article_id='24'
    AND published='1'
 11. SELECT *
    FROM jos_frsettings
    WHERE id = 1
 12. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 40 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 13. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.value, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(53,51,52,31,48,41,23,65,20,19,1)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 14. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0
 15. SELECT *
    FROM jos_languages
    WHERE active=1
    ORDER BY ordering
 16. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1 
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 17. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.value, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(2,34,6,14,43,61,73,7,16,39,44,1,41,59,8,26,56,63,9,64,10,28,11,30,69,45,71,53,72,65,67,68,15,17,27,29,31,35,36,37,38,54,40,42,57)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 18. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.value, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(39,40)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

Wczytane pliki języka

Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

Brak

Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

Brak